วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์
งานศิลปะได้เริ่มมีมาตั้งแต่ยุคหินเก่าตอนปลาย ช่วงเวลาประมาณ 10,000 - 30,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะ 10,000 - 15,000 มนุษย์ได้เขียนภาพสีและขูดขีดบนผนังถ้ำและเพิงผา เป็นภาพสัตว์การล่าสัตว์ และภาพลวดลายเรขาคณิต โดยสื่อถึงวิถีในชีวิตประจำวันและความสามารถในการล่าสัตว์ภาพเหล่านี้มักประกอบด้วยถ่านไม้และสีผสมไขมันสัตว์ พบได้ในประเทศฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงคือถ้ำลาสโกซ์ในฝรั่งเศส และภาคเหนือของสเปน ที่มีชื่อเสียงคือ ถ้ำอัลตามิราในสเปน


งานศิลปะในยุคเก่าไม่ได้มีแต่การเขียนภาพเท่านั้น ยังมีรูปปั้นดินเหนียว หรือแกะสลักบนกระดูก

เขาสัตว์ งาช้าง ด้วยเรื่องราวที่นิยมทำกันได้แก่เรื่อง การล่าสัตว์ หรือบางก็มีรูปคน รูปสตรี


ซึ่งอาจ หมายถึง การให้กำเนิดเป็นการให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ชนเผ่า


วีนัสแห่งวินเลนดอร์ฟ พบที่วินเลนดอร์ฟที่ประเทศออสเตรเลีย อายุประมาณ ค.ศ.20000 - 25000 ปีก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น